loading

MASZ PYTANIA ?

ZADZWOу: 791 390 021

0
Koszyk
Użytkownik

Regulamin sklepu

 

1. Właścicielem Sklepu jest:

AP SYSTEM Artur Podsiadły, Maryno 19 26-630 Jedlnia-Letnisko

 

2. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.

 

3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

4. Oferta Sklepu jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

5. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.

 

6. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia.

 

7. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.

 

8. Płatności można dokonywać w następujący sposób:

- Gotówką - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki.

- Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie Sklepu. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

9. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep.

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.

Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą w treści link do potwierdzenia.

Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego po otrzymaniu wiadomości e-mail jak wyżej.

Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.

O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji.  

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

 

10. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania, o ile możliwe, zamiennika brakującego towaru.

 

11.Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu czterech dni roboczych.

Klient będzie obciążony kosztem wysyłki towaru.

 

12. Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres sklep@ap-system.net.pl. Reklamacja będzie przez Sklep niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

 

13. Sklep daje możność zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru należy pobrać wzór formularza  zwrot, wypełnić go i wraz ze zwracanym towarem wysłać
na własny koszt paczką na adres firmy AP SYSTEM. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, AP SYSTEM. zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce. AP SYSTEM nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem.

 

14. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy
o ochronie danych osobowych.

DANE FIRMY:

791 390 021

sklep@ap-system.net.pl

AP SYSTEM ARTUR PODSIADŁY MARYNO 19
26-630 JEDLNIA-LETNISKO

BANK PKO BP
PL08102043170000590204107934

SWIFT BPKOPLPW